KVKK Danışmanlık

KVKK Danışmanlık

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK uyarınca öngörülen idari ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kişisel verilerin korunması hakkında kurum kültürü oluşturularak en az süre, çaba ve maliyet ile Kanun’a uyumun gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Diji Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Uyum Danışmanlığının Kapsamı

Bilgi teknolojileri uzmanları ile partnerlik çalışması çerçevesinde bilişim hukuku alanında uzman hukukçulardan oluşan ekibimizle yürütülecek KVKK uyum sürecinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

Diji Teknoloji Ankara Hosting

KVKK Hukuk Danışmanlığı

  • Tanışma toplantısının yapılması ve proje ekibinin oluşturulması,
  • Kişisel veri işleme envanteri hazırlık aşaması olarak KVKK birinci farkındalık ve uyum eğitiminin gerçekleştirilmesi,
  • İş ve veri akış şemalarının çıkartılması,
  • Departman bazında veri işleme faaliyetlerinin amaçlandırılması,
  • Departman görüşmeleri yapılarak kişisel veri işleme envanteri hazırlanması,
  • VERBİS yükümlülüğünün bulunması halinde bildirimin gerçekleştirilmesi,
  • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması,
  • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlık aşamaları ve kullanımına ilişkin olarak KVKK ikinci farkındalık ve uyum eğitiminin gerçekleştirilmesi,
  • KVKK uyarınca öngörülen kurumsal politika, prosedür ve sözleşmelerin hazırlanması,
  • KVKK uyarınca zorunlu olmayan diğer dokümanların hazırlanması,
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi,
  • Dokümantasyon sürecinin tamamlanması,
  • Hazırlanan dokümanların hazırlık aşamaları ve kullanımına ilişkin olarak KVKK üçüncü farkındalık ve uyum eğitiminin gerçekleştirilmesi,
  • Kurum içi kültür oluşturulması kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen kararların incelenmesi için dördüncü farkındalık ve uyum eğitimi gerçekleştirilmesi,
  • Risk Analizi ve Sonuç Raporu hazırlanarak, dosya/eğitim sertifikalarının teslimi ve kapanış toplantısının yapılması.

KVKK Teknik Danışmanlık

Ekibimiz tarafından yapılan incelemeler ve tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde;

 • Yetki matrisi oluşturulması,
 • Yetki kontrolü ve log kayıtlarının kontrol ve kayıt altına alınması,
 • Kullanıcı hesap yönetiminin sağlanması,
 • Ağ güvenliği ve Şifreleme
 • Uygulama güvenliği,
 • Sızma testi yapılması,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemlerinin kurulması,
 • Log kayıtları,
 • Veri maskeleme,
 • Veri kaybı önleme yazılımları,
 • Yedekleme sistemlerinin oluşturulması ve korunması,
 • Güvenlik duvarları inşası ve yapılandırılması,
 • Güncel anti-virüs sistemleri,
 • Silme, yok etme veya anonim hale getirme,
 • Anahtar yönetimi